JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019-2022 “E-POSLOVANJE 2019-2022”

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

V okviru razpisa so bili izvedeni naslednji ukrepi:

-Elektronska izmenjava med partnerji

-Digitalizacija nastopov na sejmih

-Spletne strani za tuje trge

-Produktno prodajni video

-Krepitev kompetenc usposabljanja

Naložba se je začela 5. 10. 2021 in je bila zaključena do 31. 08. 2022. Vrednost sofinanciranja naložbe je 30.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (https://www.eu-skladi.si).

NOVE STOPNICE ZA SREDNJI SEGMENT KUPCEV ZA EVROPSKI TRG

Opis naložbe

Namen in cilj naložbe “Nove stopnice za srednji segment kupcev za evropski trg” je razvoj, izdelava in plasiranje novega izdelka na evropski trg. Nove stopnice bodo namenjene srednjemu segmentu kupcev, v tehnološko-estetskem smislu pa se bodo približale visokemu cenovnemu razredu.

Rezultat projekta bodo oblikovalsko dovršene nove stopnice, ki so estetsko na višji ravni in lahko predstavljajo delo arhitekta ali notranjega oblikovalca ter bodo povečale konkurenčnost Mizarstva Jezeršek na evropskem trgu.

Naložba se je začela 15. 2. in bo trajala do 31. 12. Vrednost sofinanciranja naložbe je 129.705,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (https://www.eu-skladi.si).